رهایی
  

ترانه رهایی ازمهدی رجبی

متن ترانه مهدی رجبی به نام رهایی

یادم بده تا از جدایی ها نترسم
تا این همه از آشنایی ها نترسم

یادم بده دنیا هنوزم آفتابیست
تا از شب بی روشنایی ها نترسم

قفل قفس بَردار و پروازم بیاموز
بالم بده تا از رهایی ها نترسم

در موج اقیانوس ها آرام من باش
تا از نَهیبِ ناخدایی ها نترسم

تا انتهایِ عشق با من همسفر باش
یادم بده تا از جدایی ها نترسم

آهنگ های دیگر از مهدی رجبی :
آهنگی انتخاب نشده است