نگاهت بکنم
  

ترانه نگاهت بکنم ازپیوند

متن ترانه پیوند به نام نگاهت بکنم

ضربان دل من
دلبرِ ماه وَشی
ای خوش آن لحظه که تو
دامن از ناز کشی
دردسرساز منی
یار طناز منی
نکند فاش شوی
تو که خود راز منی
"یک دلِ سیر
نگاهت بکنم
تا شوم پیر
نگاهت بکنم
در نگاهت
دلم باز شود
عشق ما باز
دردسر ساز شود"
تا که مو باز کنی
یا کمی ناز کنی
تو فقط با نگاه
کشتن آغاز کنی
آرزوی دل من
نشو در عشق، محال
چشم یک شهر به تو
خون یک شهر، حلال

آهنگ های دیگر از پیوند :
آهنگی انتخاب نشده است