امضای خودم
  

ترانه امضای خودم ازپیوند

متن ترانه پیوند به نام امضای خودم

تو بیا من رز قرمز بریزم به پات
همه عالم میدونن میمیرم برات
تو بیا تا که منم سروسامون بگیرم
دل من پیش دلت باشه و آروم بگیرم
بیا قلبم بره باز با اون دو تا چشم سیاه
واسه خنده های ریزت واسه اون نازو ادا
‌‌ من خودم دوست دارم اینجوری گرفتار توشم
میدم این قلب و بهت با امضای خودم‌‌‌
با تو اوج رسیدن به حال خوبمه
واسه من دل ساده تو دلیل بودنه
هنوزم دوست دارم همه خاطره هاتو
هنوزم دوست دارم این دنیارو با تو

آهنگ های دیگر از پیوند :
آهنگی انتخاب نشده است