اومدی عاشقم کن
  

ترانه اومدی عاشقم کن ازپیوند

متن ترانه پیوند به نام اومدی عاشقم کن

اومدی عاشقم کن من غرق احساسو کلی نوازشم‌ کن
اومدی عاشقم کن چشمدونت را واسه یه آشییونه جمع کن
کاریت با زیرو بم دنیا نباشه فقط عاشقم کن
دور بشیم از مردم منو تو باهم باشیم بیست چاری کل زمانو
صبح روز اول تو بهم بگی اولین سلامو
منم با چشام بهت بفهمونم مخلص کلامو
برای تو میسازم من اون قصر زیبارو
گل خونه میسازم دقیقا همونجارو
تو نذاری یه گلی برای تو بچینم منم واسه اون اخم جذابت بمیرم
تو دلت مثل آفتاب که یهو درخشید دل خوش پسندمم سریع تورو پسندید
چشامم جز تو نمی بینه نداره اصن دید
چقدر این زندگی رو دوست دارم کنارتو هردقیقه هرنفس
هرآن برای تو میمونه جونم که اونم میدم برای تو

آهنگ های دیگر از پیوند :
آهنگی انتخاب نشده است