نیمه جان
  

ترانه نیمه جان ازپیوند

متن ترانه پیوند به نام نیمه جان

بوسه ندارد اثری
آمده ای دل ببری
عاشق روی تو منم
میکنی بر من نظری؟
گاه پر از حادثه ام
بی تو شدم وارث غم
خنده ی تو غم ببرد
از من واین چشم ترم
کاش مرا ببینی و
از دل من گذر کنی
این دل من ز کف رود
بی من اگر سفر کنی
درد تویی دوا تویی
عشق تویی نفس تویی
عاشق روی تو منم
لحظه ی پیش وپس تویی
من به کجا نظر کنم
کل جهان من تویی
عشق تو شد همدم من
نیمه ی جان من تویی
گل شده ای در این جهان
آمده ام که بو کنم
های کنی که هو کنم
عشقتو آرزو کنم
کاش مرا ببینی و
از دل من گذر کنی
این دل من ز کف رود
بی من اگر سفر کنی
درد تویی دوا تویی
عشق تویی نفس تویی
عاشق روی تو منم
لحظه ی پیش وپس تویی

آهنگ های دیگر از پیوند :
آهنگی انتخاب نشده است