خاطره ها
  

ترانه خاطره ها ازپیوند

متن ترانه پیوند به نام خاطره ها

بیا حرف بزن اینجوری نمیشه
که صدا کنم تورو جوابی نشنوم همیشه
میبینم تورو با اون حتما
جدا شده راهمون از هم
هرکی بعد من تورو ترک کرد
فکرشم نکن فقط برگرد
تونذار سر کنم با این عکس و صدا
خاطره ها
یادتو عذاب واسه من
چه سخت گذشت حتی تو خواب من
میبینم تورو با اون
حتماجدا شده راهمون از هم
هرکی بعد من تورو ترک کرد
فکرشم نکن فقط برگرد
تونذار سرکنم با این عکس و صدا
خاطره هام

آهنگ های دیگر از پیوند :
آهنگی انتخاب نشده است