سکه بنداز
  

ترانه سکه بنداز ازپیوند

متن ترانه پیوند به نام سکه بنداز

سکه بنداز نفس
شیر اگر آمده یک عشقِ پر از اصرارم
سکه بنداز نفس
خط اگرآمده که دوست ترت میدارم
سکه بنداز نفس
هر ورِ سکه ی دل عشق تو را میخواند
آنکه عاشق بشود پای دلش میماند
صاحب ناب ترین خنده ی دنیای منی
عشق زیبای منی
تو تمنای منی
این دل انگیزترین حالت دیوانه شدن
با تو در پیله ی عشق
حسِ پروانه شدن
تا تو هستی دل من دور ز غوغای جهان
شانه ات در نظرم امن ترین جای جهان
سکه بنداز ببین در پس اقبال منی
بخت اگر یاورشود جان من و مال منی

آهنگ های دیگر از پیوند :
آهنگی انتخاب نشده است